Privatumo politika

Cookies (slapukų) naudojimas

Radailių Dvaras portale cookies (slapukai) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų straipsnių populiarumą o taip pat atliekant statistinius tyrimus. Cookies Jums palengvina naudojimąsi mūsų svetaine ir leidžia pateikti Jums konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Radailių Dvaras pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims. Jūs galite ištrinti slapukus iš savo kompiuterio ar juos užblokuoti, pasinaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios mūsų paslaugos Jums gali neveikti.

Kas yra cookies (slapukai)?

Asmeninės informacijos naudojimas Mes stengiamės suteikti Jums kiek įmanoma daugiau kontrolės tvarkant savo asmeninius duomenis; mums svarbu, kad apsilankę mūsų svetainėje, Jūs jaustumėtės patogiai. Mūsų svetainėje yra naudojami šie slapukai:

Facebook pixel
Google adwords
Google tag manager
Google analytics

Radailių Dvaras saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja teikiant Jums reikalingas paslaugas laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Radailių Dvaras gali rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Radailių Dvaras svetainės registracijos formose nurodytą informaciją) prekių ir (arba) paslaugų užsakymams o tai pat, gavus atskirą išankstinį Jūsų sutikimą, kitais apibrėžtais tikslais. Demografiniai duomenys (pvz. amžius ar lytis) gali būti naudojami siekiant svetainę geriau pritaikyti konkretaus lankytojo poreikiams, demonstruoti specialiai pagal jo poreikius atrinktą turinį.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai konkrečios prekės ar paslaugos teikimo tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleidžiame trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalome tai padaryti.

Radailių Dvaras neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per mūsų svetainėje esančias nuorodas. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklapio privatumo sąlygomis atskirai.

Radailių Dvaro lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.

Jūs turite teisę sužinoti, kaip panaudojama jūsų asmeninė informacija. Jeigu ši informacija yra klaidinga, nebaigta ar netinkama, tam, kad galėtume tiksliai vykdyti Jūsų užsakymus ir teikti paslaugas, pataisykite ją nedelsdami. Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad Radailių Dvaras ištaisytų ar sunaikintų jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Jei tai sąlygoja negalimumą toliau teikti Radailių Dvaras paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) ar sustabdomas.

Svetainę tvarko ir administruoja pagal individualios veiklos pažymą dirbanti įmonė „Vita Aušrienė“, pažymėjimo nr.: 024130, adresas Pušyno g, 9. Radailiai, Klaipėdojs raj.

Atsakomybės ribojimas

Svetainės Radailių Dvaras specializacija – suteikti apie Radailių Dvare. Spa ir Viloje vykstančius ypatingus renginius ir paslaugas bei informuoti apie visas naujienas savo vartotojus. Tačiau už straipsnių, komentarų, konsultacijų panaudojimą atsakingas pats paslaugos vartotojas.

Portalo Radailių Dvaras pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. Radailių Dvaras gali atlikti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu. Pasaulinis tinklas nuolat kinta, todėl jokia paieškos ar indeksavimo technologija negali pateikti pilno visų prieinamų interneto svetainių sąrašo. Radailių Dvaras negali garantuoti ir negarantuoja, kad jūsų paieškos rezultatai bus išsamūs ir kad nuorodos į kataloge pateiktas interneto svetaines bus tikslios jūsų paieškos metu.

Radailių Dvaras negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti arba kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika – ir privalote imtis deramų saugumo priemonių, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, joje saugomai informacijai, jūs taip pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.

Radailių Dvaras pasilieka teisę keisti organizuojamų žaidimų taisykles bet kada be išankstinio perspėjimo.

Už portale Radailių Dvaras skelbiamą reklamą, jos turinį ir teisėtumą atsako tik reklamos užsakovas.

Naujienlaiškio taisyklės

Radailių Dvaras naujienlaiškis skirtas informuoti skaitytojus apie jų pačių pagal savo poreikius individualiai pasirinktų interneto portalų, leidinių, jų konkrečių rubrikų naujoves, taip pat apie Radailių Dvaro skelbiamas akcijas, organizuojamus renginius, pristatomas naujas ir atnaujintas paslaugas.

Kiekvienas Radailių Dvaro naujienlaiškio prenumeratorius turi teisę bet kada pakeisti prenumeratą arba nuo prenumeratos visiškai atsisakyti. Taip pat Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Prenumeratoriui atsisakius nuo Radailių Dvaras naujienlaiškio prenumeratos, Radailių Dvaras netenka teisės tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte užsakydamas Radailių Dvaras naujienlaiškį.

Užsiprenumeravęs Radailių Dvaras naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad Individuali įmonė įmonė „Vita Aušrienė“  tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais bei siųstų savo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

Radailių Dvaras įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims duomenų, kuriuos prenumeratorius pateikė užsakydamas Radailių Dvaras naujienlaiškį. Išskyrus naujienlaiškio siuntimui būtinos informacijos perdavimą įmonei, vykdančiai Radailių Dvaras naujienlaiškio siuntimą.

Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums naudoti Jūsų asmens duomenis Radailių Dvaras naujienlaiškiui siųsti. Tai galite padaryti:

  • Registruodamiesi Svetainės naujienlaiškyje sekcijoje pažymėti varnele sutikimo tekstą „Sutinku gauti namaseureka naujienlaiškį el. paštu“;

Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis naujienlaiškiams siųsti, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam Jūs galite:

  • pranešti apie atsisakymą e. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz., pranešimuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakykite“ arba „Unsubscribe“ šį mygtuką galite rasti kiekvieno laiško apačioje).

Jūsų asmens duomenys bus saugomi pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804). Jūsų teises taip pat gina Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488).